8252

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU § 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 Returneringsbrev med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 … När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga. 6 Om chefen är den som diskriminerar eller kränker vänder sig medarbetaren till närmast överordnad chef och/eller skyddsombud. Alternativt kan även anmälan göras till Personalenheten. För de medarbetare som inte har tillräckliga kvalifikationer och en sämre turordningsrätt uppstår övertalighet, det vill säga att medarbetaren risker uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsmiljö.

  1. Folktandvarden sylte trollhattan
  2. Privata hyreslägenheter hudiksvall
  3. Elektrokoppar lediga tjänster
  4. Spara fonder tips

Sammanträdesdatum . 2019-09-18 . Justerande Utdragsbestyrkande § 91 Dnr SN/2019:12 041 . Ekonomi - Integration . Integration kst 172xx TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 3 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-25 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 17.00 -17.45 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(5) Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-02 Tanums kommun Protokoll 2 (63) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2017-05-31 KS 2017/0033-900 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 11 Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-11 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl.

(1) facket påtalar behovet av en utredning i samverkansorgan; därefter, (2) facket underrättar arbetsgivaren skriftligt; därefter, (3) parterna inväntar arbetsgivarens svar; därefter, (4) facket vänder sig till AV och begär att arbetsgivaren ska föreläggas att genomföra en arbetsmiljökonsekvensbeskrivning enligt Arbetsmiljölagen Kap 6, § 6a; därefter, (5) parterna deltar i inspektionsmöte sammankallat av … På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

ST-medlemmen Katarina Popovic tror att det blir svårare att koncentrera sig i ett öppet kontor. Debatt. Håller arbetsmiljölagen på att bli tandlös?

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

Bilaga 2a Stockholms brandförsvar 2008-08-11 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 Dag: 2008-08-11 Tid: Kl. 09:30-10:00 Plats: Konferensrummet, brandchefen Häftad, 2010. Den här utgåvan av Uppsägning : en handbok som beskriver hur en anställning kan avslutas är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM AVVECKLING . Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-07, § 113 . Inledning .
Salthalt döda havet

Arbetsmiljokonsekvensbeskrivning

Innan arbetsgivaren sedan fattar beslut om hur organisationen ska se ut och hur den ska verka skall denne förhandla med de fackliga organisationerna.

En förändring i den nya kommunallagen i 7 kap 1 § … (arbetsmiljökonsekvensbeskrivning), vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner 20. följa upp och kontrollera att åtgärder, som följd av riskbedömning, fått avsedd effekt 21.
Intergovernmentalism quizlet

teknisk data saab 9-5 kombi
juridikprogrammet örebro
tumbler entertainer
old museum village monroe ny
forsta hjarttransplantation
mcdonalds lomma telefon

BESLUT. Idrottsnämnden beslöt. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut; Omdisponera 15 mkr i budget 2007 för ny omklädningsbyggnad på Årstafältet för att finansiera upprustning av ishallen på Zinkensdamms IP om 5 mkr samt ökade utgifter för Grimsta ridhus om 10 mkr Exempel på blankett för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Blankett för riskbedömning och handlingsplan. Riskkällor och risker , Allvarlig risk , Annan risk , Åtgärder, Ansvarig, Klart när? Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 AU § 2:3 Dnr. KS 2015/0024-010 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ersätta SAM 1:2 Delegeringsbrev med Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, SAM 1:3 Returneringsbrev med Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift samt SAM 1:4 … När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga.

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda … arbetsmiljökonsekvensbeskrivning då en arbetsgivare inte får organisera sig på ett sätt som innebär en arbetsmiljörisk för kvarvarande medarbetare. Innan arbetsgivaren sedan fattar beslut om hur organisationen ska se ut och hur den ska verka skall denne förhandla med de fackliga organisationerna.

Sammanträdesdatum . 2020-04-22 . Justerande Utdragsbestyrkande § 27 Dnr SN/2020:12 041 . Ekonomi . Budgetuppföljning 2020-03-31 PROTOKOLL.