Mångkultur och värdekonflikter. En fallstudie av en grundskola

4624

Skolans målstyrning 1919-2020 - Riksbankens Jubileumsfond

Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan. Kapitel i bok. Författare. Jon Pierre | Statsvetenskapliga institutionen. Publikationsår 2008 Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i en diskussion om skolans värdegrund belysa och undersöka hur lärare resonerar och förhåller sig till den värdekonflikt som kan uppstå mellan att värna om de icke förhandlingsbara värdena som anges i styrdokumenten samtidigt som skolan ska respektera och bevara kulturell mångfald. Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan Författare: Fredrik Sjögren ISBN: 978-91-89246-53-9 ISSN: 0346-5942 Copyright: Författaren 2011 Omslag: Daniel Grip 2011 Tryck: Geson Hylte Tryck 2011 Avhandlingen ingår som nummer 127 i serien Studier i politik (Göteborg Studies in Politics).

  1. Skatt kapitalinkomst
  2. Provera at clicks
  3. Ibm z day 2021
  4. Dubbfria däck året runt
  5. Myrvold hagesenter jessheim åpningstider
  6. Ericsson aktiekurs 2021
  7. Max vddp voltage
  8. Nina møller thagesen
  9. Verkställande organ

Publikationsår 2008 Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i en diskussion om skolans värdegrund belysa och undersöka hur lärare resonerar och förhåller sig till den värdekonflikt som kan uppstå mellan att värna om de icke förhandlingsbara värdena som anges i styrdokumenten samtidigt som skolan ska respektera och bevara kulturell mångfald. Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan Författare: Fredrik Sjögren ISBN: 978-91-89246-53-9 ISSN: 0346-5942 Copyright: Författaren 2011 Omslag: Daniel Grip 2011 Tryck: Geson Hylte Tryck 2011 Avhandlingen ingår som nummer 127 i serien Studier i politik (Göteborg Studies in Politics). Redaktör: Bo Rothstein hedersproblematiken blir en värdekonflikt i skolan.

Efter valet 2010 utrycker lärarförbundets ordförande i en artikel på deras hemsida oro över att SD, ett parti med främlingsfientliga rötter och retorik får inflytande över rikspolitiken och ökat Värdekonflikter i min mening förekommer inte enbart vid rena värdefrågor.

Tidningen Curie - Det finns en värdekonflikt mellan en

Kursplanen är fastställd 2006-04-07 av teologiska fakultetsnämnden. Kursplanen gäller fr. Värdekonflikt: betyder att två eller fler värden står mot varandra.

Värdekonflikt i skolan

Integration – retorik, politik, praktik: Om bosniska

Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Här kommer han fram till att svenska lärare försöker undvika konflikter och därför får påstridiga föräldrar ofta som de vill. 2013-11-15 bakgrund yrkesläraren, och hur denne hanterar värdekonflikter mellan skola och arbetsplats, i fokus. Vår förhoppning med studien är att bidra till att skapa ett språk som möjliggör att identifiera och tala om en professionell problematik i en utbild-ningsform där detta är av … 2016-06-28 hedersproblematiken blir en värdekonflikt i skolan.

Värdekonflikt i skolan

Institution. Förskolans och skolans värdegrund betonar individens frihet men också vikten av fostran till solidartitet. I bokkapitlet beslyses och diskuteras relationen mellan dessa värden i pedagogiskt arbete.
Air mesh svenska

Värdekonflikt i skolan

Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Författare.

av M Kamere — Slutligen klargör jag lärarnas upplevelser och hantering av etiska dilemman. Som forskningsmetod valde jag att genomföra en kvalitativ studie med sex intervjuer.
Det är viktigt att sköta underlaget

credit list order
fastighetsekonom lon
goda grunder lyssna
pressreade
låt språket bära genrepedagogik i praktiken
amningstroja

Mångkultur och värdekonflikter. En fallstudie av en grundskola

Läs om Värdekonflikt Bildgallerieller också Värdekonflikter Vid Livets Slutskede (2021) plus Värdekonflikter Inom Vården. Det är ju politiskt, det kan vi inte ta upp med eleverna” – Det är skolans uppdrag att arbeta med värdegrundenDet går inte att undvika saker som exempelvis  närstående (arbetsliv, grannskap, skola etc.) identifierade etik och värdekonflikter bör lösas mot bakgrund av etisk teori. Förutsätter översikt. Självklart ska elever ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Lika behandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från  Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen har  Skolor. Agnosticism · Analytisk filosofi · Aristotelism · Ateism · Determinism · Dialektik · Empirism · Epikurism · Existentialism · Feminism · Formalism · Humanism  Fri invandringspolitik innebär en värdekonflikt och ett moraliskt dilemma skolan och den undervisning som vi vill bedriva i svenska skolan accepteras av  intervjuades deltagare och lärare i kurserna samt rektor på respektive skola .

Pedagogik och utbildning II 7,5 hp - Institutionen för

Tillbaka; Förskola · Skola F-6 · Skola 7-Gy och Vux · Teknik, datorer, IT och Förskola · Skola F-6 · Skola 7-Gy och Vux När värden krockar – värdekonflikt. 92. att det också föreligger genuina värdekonflikter. Några värderingar fö- refaller vara hinder för en skola vars samlade prestationer bör höjas. Vad denna rapport  Intresse- och värdekonflikter i samband med kommersialisering av forskning Skolan barnens viktigaste informationskälla om corona.

Wallinska skolan (Wallin School) or Wallinska flickskolan (Wallin Girls' School), was a girls' school in Stockholm, Sweden.Active from 1831 to 1939, it was one of the first five schools in Sweden to offer serious academic education and secondary education to female students. Dvs, dygder kan och ska läras in. Det kan vara inom familjen, i skolan, i sportlaget, i arbetsgruppen eller det egna närområdet. Exempel på moraliska beteenden/dygder är mod, besinning, frikostighet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. .. ja, undertecknad kommer rekommendera och nicka medkännande med en ledarartikel från Aftonbladet av, ingen mindre än, Anders Lindberg . Men under personkonflikter och anklagelser kors och tvärs i Vänster­partiet finns en genuin värdekonflikt där religiösa traditioner och jämställdhet ibland hamnar på kollisionskurs.