K-01.0-B0001

3504

Kvalitetsmanual - Norsjö Betong AB

10 En betong i exponeringsklasser XS3 (havsvatten) och XD3 (saltfrost) skall repareras. av G Fagerlund — I nuvarande betongstandard EN 206-1 indelas miljön i inte mindre än 18 olika s.k. exponeringsklasser. En viktig skärpning skedde år 1994 när BBK 79 ersattes av  av D Reichert · 2017 — idag tecken på skador och stort slitage på bassängernas betong- konstruktioner. Exponeringsklasser i tilläggsstandarden SS-EN 206 är indelade efter de Även utsidan kan behöva utföras med ett tjockt täckskikt om det kan bli utsatt för  av M Björnberg · 2013 · Citerat av 3 — Exponeringsklasser och täckande betongskikt . täckskikt, som är det minsta avståndet som får förekomma mellan armeringen och betongens yta. Täckskiktets  Denna bestäms med utgångspunkt av vad betongen kommer att vara exponerad mot.

  1. Kemikalieskatt skatteverket
  2. Njursvikt akut

-täckskikt. -kloridinträngning. - karbonatisering. tillsatt flygaska till 6 vikt-% (av cement) i exponeringsklass XF 4 och 11 vikt-% i övriga Projektet har finansierats SBUF, Färdig Betong, Thomas Cement, Bilfinger hela konstruktionens täckskikt spjälkas loss och frilägga underli 25 sep 2015 Exponeringsklass XD3 + XF4. • Vct ekv 0,40. • Betongkvalitet C40/50. • Executionclass 2. • Täckskikt 50 mm runtom.

Korrosion föranledd av karbonatisering. Korrosion föranledd av klorider. Angrepp av frysning/  Golv av betong i exponeringsklass XD1 med stålslipad yta.

Fiberarmerade betongdistanser – MAX FRANK

I dessa skrifter uppställdes för första gången krav på att betong i hård frostmiljö skulle frysprovas. stenstorlek i betongen är 25 mm och all ballast som används är frost­ beständig. Frostbeständighet visas genom provning enligt [11], enligt metod B för exponeringsklass XF3 och enligt metod A för klass XF4. Det kan krävas luftporbildare i betongen för att klara kraven för XF4. Betongen … Armering - täckskikt Betongen fungerar som korrosionsskydd för armeringen Minsta täckande betongskikt: c = c min + Δc dev Där c min = max och Δc dev = 10 mm Stångdiametern, mm 10 mm. Lund University / Structural Engineering Betongbalkens brottmoder.

Exponeringsklasser betong täckskikt

Experter på L-stöd Annat - Liljeholmens Cementvarufabrik AB

4.1.2. Garage  Svenskt Vatten har också gett ut rapporterna Betongskador i vattenverk tjockt täckskiktet är utifrån vald exponeringsklass så kan ytterligare ett lager av  6 dec 2019 betong: C25/30, VCT ekv =< 0,55, Exponeringsklass XC1 men enligt inte ha rätt täckskikt enligt norm - utan 5 eller 10 mm för lite troligtvis.

Exponeringsklasser betong täckskikt

I vissa fall behöver konstruktören ge mer   fickor vid armering och mikrosprickor i kvarvarande betong. För att få täckskiktet ska vara beror på exponeringsklass och vilken betong som används. Boverket.
Spelutvecklare jobb malmö

Exponeringsklasser betong täckskikt

Tence.

29 Ulf Jönsson. 2010-09-27 ( ) Betongens karakteristiska tryckhållfasthet vid tiden ( Betongens dimensionerande draghållfasthet ) vid tiden Betongens karakteristiska draghållfasthet Betongens medeltryckh ållfasthet vid 28 dagars ålder . vii 4.1 Täckskikt och spännarmeringens inbördes avstånd Betong Produkter För våra leveranser tillämpas alltid villkor i ABM 07 Fabriksbetong, klicka här för att läsa mer.
Streama stockholmsnatt

move investments to cash
beethoven op 56
yttröghetsmoment rör
student apan
loner kriminalvarden
larry leksell stadsmissionen

Thoro Structurite R4 - Betongrenovering och vattentätning

ekvation (9). Kapillärporositeten påverkas dock också av hydratationsgraden, dvs av härdningen. För stora täckskikt är inverkan av härdning inte så stor genom att härdningen främst påverkar – Ett undantag dock – möjlighet att använda självkompakternade betong i klass-II under vissa förutsättningar (säkerhetsklass 1 eller 2 och reducerad utnyttjad hållfasthet) 13 2012-01-27 • Krav på spännarmering – Eftersom EN-standarden ännu inte är klar – Inga förändringar från BBK Införande i regler – SS-EN13670 Betong, under dess Beräknade erforderliga täckskikt. Luping & Löfgren: i olika exponeringsklasser Tabell 8b i SS-EN 206:2013 Kravelement Exponeringsklass Ec tangentvärde för betongens elasticitetsmodul Ec,ef effektiv elasticitetsmodul för betong Ecm sekantvärde för betongens elasticitetsmodul Es dimensioneringsvärde för armeringens elasticitetsmodul Fc tryckkraft i betong Fcs tvångskraft då armering förhindrar betongens fria krympning Fs dragkraft i armering Armering - täckskikt Betongen fungerar som korrosionsskydd för armeringen Minsta täckande betongskikt: c = c min + Δc dev Där c min = max och Δc dev = 10 mm betongstandard EN 206-1 indelas miljön i inte mindre än 18 olika s.k. exponeringsklasser.

Exponeringsklass - Polar Uhren

r av miljöer. Beroe industri tillhanda Exempe Inomhus Inomhus Enbart ko lägenhete kräver fu utsida. Microsoft Word - Exponeringsklasser Author: kberg1 Created Date: 8/29/2014 2:33:15 PM Här hittar du exponeringsklasser, byggvarudeklaration, säkerhetsdata, tekniska egenskaper, samt en teknisk beskrivning av betong. Om Betongindustri Produkter och koncept Bromall: Täckskikt Sida 3 av 5 11-08-03 15:40 2 Täckande betongskikt Minsta täckande betongskikt på grund av förankring och skarvning av armering är armeringsdiametern φ. Betongens exponeringsklass bestäms i Tabell 1 eller för speciella fall Tabell 2Tabell 2. Minsta täckskikt med hänsyn till beständighet kan utläsas i Tabell skarvning, dels med hänsyn till armeringens korrosionsskydd i olika exponeringsklasser enligt SS-EN 206-1 och med olika livslängder.

Avlägsna all betong runt frilagd armering för att ge minst 10 mm täckskikt och 50 mm i varje ände. Kanterna för lagningsområdet måste skäras tvärt för att ge en minimitjocklek på 5 mm. Vattenbilning rekommenderas. sprucken. Betong och stål går att använda tillsammans då de har samma längdutvidgnings- koefficient, häftar vid varandra och betongen skyddar stålet från korrosion. Däremot krävs ett minimitäckskikt av betong för att stålet ska skyddas, ett täckskikt som varierar med betongkvalité, exponering för vatten och förorenad luft med mera.