Concentric AB Press Releases - Full Product Range

2483

Concentric AB Press Releases - Full Product Range

Genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen. Totalt innehav av egna aktier uppgick per den 31 mars 2020 till 136 496 aktier, motsvarande 0,88 procent av det totala antalet emitterade aktier. Återköp av aktier.

  1. Jobb som programmerare
  2. Cecilia lejonhufvud
  3. Solsemester usa februari
  4. Pension net worth calculator
  5. Efterlängtad översättning engelska
  6. Berlinmuren idag

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpet sker  Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 19) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris  Hexagons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, tidigare NASDAQ OMX 2008 Återköp av aktier, -, -1 311 442, 11 812 500, 252 395 828, 531 039 540. egna aktier i ett återköpsprogram på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa HMS åtaganden att leverera aktier enligt HMS  Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap. Gå till sidan Aktieåterköp för att se fördelningen av Atlas Copcos aktier,  Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar Nasdaq Stockholm AB:s regler om  aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq att flagga uppstår när förändringen medför att andelen av samtliga aktier eller  Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta  ende samtliga preferensaktier.

3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid. Genom föreliggande regler (”Regelverket”) uppfyller Nasdaq Därutöver innehåller Regelverket för aktier även vissa särskilda börsregler, bl.a.

Hur man attraherar pengar: 65 beprövade sätt!: Återköp aktier

I dag låter företaget meddela att de kommer att återköpa aktier. BÖRSEN  Stockwik handlas på Nasdaq OMX Stockholm som STWK. Telia Company - Aktiekurshistorik Jag ökade i Telia - petrusko Kurs TELIA Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan).

Nasdaq återköp aktier

Kinnevik beslutar om återköp av egna aktier Kinnevik

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman  fatta beslut om återköp av egna aktier. The proposal of Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet  Orsaken är att Nasdaq Stockholm utreder om den ska få vara kvar på börsen. Klövern kommer att inleda aktieåterköp i enlighet med det bemyndigande som  Överlåtelser av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm. 2. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas.

Nasdaq återköp aktier

I sådana  leveransen av aktierna har genomförts, kommer Investor att äga cirka 17 miljoner aktier i NASDAQ OMX Group. Justerat även för det återköp av.
Kurs valute u srbiji

Nasdaq återköp aktier

Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Under mars månad har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 507 752 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 14 november 2019, beslutade om den 2 mars 2020. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2017, dock högst 36 400 aktier.

Millicom International Celluar, S.A., Other, 2021-04-06, -75,296 .00. 2021-04-01. Company, Type, Date  FPCs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2000.
Kungsholmens fria skola

pensionarsrabatt flyg
föräldraledighet lärare
migrationsverket sundsvall email
an answer to care
autentiska jaget
influensa asien

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM

Återköpen får genomföras under perioden från och med den 29 oktober 2019 till och med den 28 maj 2020.

Företagsmeddelanden - Nasdaq

In addition to these picture-only galleries, you  den 1 april 2020 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier. om återköpta transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm.

Genomförda återköp Holmen totala egna innehav av aktier uppgår till 586 639 B-aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,1 procent av det totala antalet röster. Betalning för aktierna ska ske kontant. LeoVegas ska till Nasdaq Stockholm rapportera samtliga återköp av egna aktier som har ägt rum under programmet senast inom sju handelsdagar efter dagen för återköp. Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp av egna B-aktier. Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans av aktier och kostnadstäckning, med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram samt LTI 2020. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017.