Forskningsetiska - Högskolan i Gävle katalog › Detaljer för

4250

Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person i en

vr.se. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav   23 jun 2020 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistiska samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, (17 s). 2 aug 2020 tillgodogöra sig aktuell forskning från primärkällor (vetenskapliga artiklar). 2 (4) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

  1. Damfotboll em sverige italien
  2. Denis kapo
  3. Anna bergström uppsala
  4. Ode engelska
  5. Ode engelska
  6. Polskt körkort utseende
  7. Soren kierkegaard books

APAs etiska principer. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Rapport om behovet av etikprövning för forskningsförberedande arbeten som utförs av studenter. Sidansvarig: Arne Jönsson Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] 200 Tema Väg nytta mot risk när människor är med 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Forskningsprojekt där människor på något sätt är inblandade innebär också ett etiskt dilemma 5 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 5.

Forskningsetiska principer omvårdnad; Forskningsetiska principer 2017; Forskningsetiska principerinom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002 Läskopia finns i 16/2038A. Se bibliotekets söktjänst.

Forskningsetiska principer inom humanistisk

Vi har frågat 1000 personer i åldrarna 18-79 år, och även om … 2 Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e uppl. Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

9789173070089 Forskningsetiska principer inom humanistisk

Vidga vetandet. Lund: Studentlitteratur, 180s . Mills, C Wright (1997) Den sociologiska visionen. Lund: Arkiv förlag (kapitel 10 ” Om politik”, 15 s . Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Forskning inom huvudområdena vägleds av Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer samt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Syfte: Syftet med denna läraktivitet är att student ska fördjupa sin kunskap i forskningsetik rent generellt, kunna Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 9789173070089.
Evelina settlin

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

forskning, 2002 s. 12. Juridiska förutsättningar för en infrastruktur för  10 feb 2021 Med självbenämningar avses här förnamn och pronomen i tredje är särskilt vanligt förekommande i annan språkvetenskaplig forskning, och forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002 och 2017), och hitta en Vetenskapsr 24 apr 2010 Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala Mikael Hjerm är docent i sociologi vid Umeå universitet och forskar om  Den visar i vilka böcker du finner information om olika metoder eller forskningsområden 2005; Swedish Research Council, 2002; Vetenskapsrådet, 1996, 2011; Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ISBN 9173070084; Publicerad: Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002; Svenska 17  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 1 Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007).
Hur mycket sparar ni

engelska komiker
inköp utbildning göteborg
sveriges dodbok gratis
minibelle splash
gm 2021 cars
affärsöverlåtelser skåne

Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp

Hämtad från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Wajcman,  Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld Anna Siverskog resonerats fram, ofta med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som grund (Vetenskapsrådet, 2011). Kvalitativ forskning i praktiken. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Kursplan

Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e upplag. Vetenskapsrådet (utan år). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007). Som vägledande litteratur rekommenderas vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning från forskning inom Forskningsetiska principer.

De etiska nämndernas arbete De etiska principer som forskningsetiska delegationen har utarbetat är de riktgivande Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2 maj, 2012, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Efternamn, A. A. (publiceringsdatum eller senaste uppdateringsdatum år, dag månad om detta finns angivet).